U kan bij ons terecht voor diverse onderzoeken van monumenten en historische gebouwen. Afhankelijk van de invalshoek spitst dit onderzoek zich toe op de fysische toestand, de afwerkingslagen, de bouwgeschiedenis of de toegepaste materialen. Een wisselwerking tussen onderzoek in situ, archiefonderzoek en labo-analyses garandeert het meest volledige resultaat. Onze diensten bestaan uit:

 • – materiaaltechnisch onderzoek
 • – bouwhistorisch onderzoek
 • – bouwfysisch onderzoek
 • – historisch onderzoek
 • – kleur onderzoek
 • – archief onderzoek
 • – opmaak beheersplannen van onroerend erfgoed
 • – opmaak van bestekken, meetstaten, ramingen, fotodocumentatie, schadebeelden, bevindingstaten en plaatsbeschrijvingen in functie van historische interieurs
 • – opmetingen en opmaak plannen
 • – advies i.v.m. conservatie, ontsluiting en herbestemming van historische gebouwen
 • – kleuradvies en interieur inrichting